Destekler hakkında Her şey

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

0 18

Endüstriyel uygulama, ürün veya hizmet üretirken kaliteyi artıran, maliyeti düşüren, üretime finansal açıdan katkı sağlayan ürün ve süreçlerin ticari projelerle desteklenmesine denir. Hammadde alırken yapılacak doğru hamleler ve adımların planlanması sayesinde işletmeyi kara geçirecek durumlar yaşanabilir. Bu adımlar projelerin doğru yerde doğru zamanda uygulanmasıyla orantılıdır.

Firmanın hedefleri doğrultusunda kar oluşturacak hamlelerin hedeflenerek ilerlemenin bu yönde yapılması çok önemlidir. Firmanın gelişmesi ülke zenginliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Birçok ülke büyümesini sanayisindeki büyük ilerlemelere borçludur. Geçmişte insan gücü ile ilerleyen sanayi günümüz teknolojisi ile beraber mekanikleşerek üretimde zamandan ve giderlerden tasarrufu sağlamıştır. Bu mekanikleşen sanayi uygulama alanlarını da farklılaştırmıştır. Yeni uygulama alanları belirlenerek firmanın karlılığına katkı sağlanır ve büyüme hedeflenir.

Endüstriyel uygulama açısından önemli noktalardan biri de uygulanabilir verimliliktir. Tüm adımları en başında en iyi şekilde tasarlamak ve geliştirmek, detaylarını incelemek, yatırım getirisini artırmaktadır. Endüstriyel uygulama destek programları bütün bu adımları sizin adınıza en ince ayrıntısına kadar düşünerek projelendirir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı Hakkında

Endüstriyel uygulamanın verimliliği artırma konusundaki faydaları tartışılmaz konumdadır. İşletmenin tüm kalemlerini göz önünde bulundurarak tüm varyasyonlarla kapasiteyi artırmaya yönelik olarak işlem görür. Destek programı sayesinde tüm detaylar düşünülerek uygulamaya geçirilir. Üretim veya hizmet sürecinde kaliteyi ve karlılığı artırmak işletmelerin temel büyüme prensipleri arasındadır. Destek programlarından faydalanarak büyüme ve karlılık arttırılabilir.

Destek Programının Amacı

Yeni fikir ve buluşlara sahip küçük veya büyük işletmelerin bilim ve teknolojiye yönelik girişimlerini geliştirmek, süreçlerine ortak olmak; ürün, bilgi ve hizmetlerin üretilmesi ile araştırma, geliştirme, yenilikler ve endüstriyel uygulamalar alanlarının desteklenmesine ilişkin işlemlerin esas alınarak düzenlenmesidir.

Hedeflenenler;

  • Yeni teknolojik fikirlerle, yeni nesil teknolojik girişimcilerin desteklenmesini sağlamak ve büyümesine katkıda bulunarak yeni fikirlerin önünü açmak
  • İşletmelerin araştırma-geliştirme bilincinin artarak yaygınlaştırılmasını sağlamak ve kapasitenin artırılmasına katkıda bulunmak,
  • Yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine önayak olmak, yeni fikirlere özen göstermek ve devamlılığı için teşvik etmek,
  • Bilimsel ve teknolojik buluşların işletmede kullanılması sağlamak, teknolojinin kullanım alanını genişleterek insan gücüne ek olarak teknolojik araç gereçlerden faydalanılmasına önayak olmak,
  • Mevcut araştırma desteklerinin geliştirilmesini ve desteklerin büyümesini sağlamak, alınan desteklerle devam eden süreçte firmalara analiz ve takip süreci ile katkı sağlamak gibi konularla süreçlerin takibini konusunda yardımcı olmaktır.

Üretilen projelere destek, hazırlanacak projenin süresi ile doğru orantılı olarak değişmekle birlikte 12-24 ay aralığında sürmektedir. Bazı koşullarda programın şartlarına göre değişkenlik göstererek 12 ay ek uzatma süresi söz konusu olabilir.

Destek Programının Niteliği

Destek programı kapsamında maddi destek veya proje desteği gibi seçenekler incelenmelidir. Küçük veya büyük ölçekli işletmenin yapısına bağlı olarak destek programının konusu ve cinsi değişiklik gösterebilir. Uygulamalar her işletmenin yapısına, türüne, çalışma alanına bakılarak oluşturulur ve teşvik veya hibelerle desteklenir. Bu teşvik ve hibeler esas alınan konuya göre farklılık gösterir. İşletmenin yapısına göre en uygun program oluşturularak ilerlenir.

Destek Programının İşlevi-Kapsamı

Yoğun çalışma sürecinde olan birçok işletme endüstriyel destek programlarına zaman ayıramamakta ve stratejik hesaplamalarla firmanın önünü açacak gelişmeleri kaybetmektedir. Bazı durumlarda da rekabet ortamı işletmenin desteklerden etkili bir şekilde faydalanmasına engel olmaktadır. Projelerin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin nasıl aşamalarla uygulana bilineceğini bilmemektedirler.

Bu aşamada destek programları incelenerek detaylı bilgi alınabilir. Projelerde genel hatları ile ekipman, personel maliyetleri, sarf malzemeleri, ek giderler, kira giderleri, teknoloji giderleri endüstriyel uygulama dahilinde desteklenebilir. Gerekli tüm ayrıntılar için her işletmeye özel analizlerle ortaya çıkar. Her proje ayrı ele alınarak daha verimli sonuç alınması sağlanır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.