Destekler hakkında Her şey

İş Birliği Destek Programı Nedir?

0 76

KOSGEB iş birliği destek programının amacı nedir? KOSGEB tarafından küçük işletmelere ve orta ölçekli işletmelere sağlanan destek programlarından birisidir. İş birliği destek programı, orta ölçekli işletmelerin ve küçük işletmelerin hem birbirleri ile hem de büyük işletmeler ile birlikte ortak bir çalışma kültürünün geliştirilmesine fayda sağlayıcı ve rekabet avantajı arttırıcı nitelikteki iş birliklerini destekleyen bir programdır.

KOSGEB İş birliği destek programı kapsamında katma değerli sektörler ve yüksek teknolojiyi içeren sektörler yer almaktadır. Yani iş birliği destek programı ile küçük ve orta ölçekli işletmeler katma değerli sektörlerde ve yüksek teknolojili sektörlerde iş birlikleri yapmalarında önceliklerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

İş birliği destek programındaki proje süresi en az on iki ay ve en fazla otuz altı aydır. Ayrıca kurul kararı ile dört ya da 8 ay ek süre verilebilir. KOSGEB İş birliği destek oranı nedir? Personel gideri haricindeki giderler için iş birliği destek oranı %60 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte desteğin %70’i geri ödemeli olarak verilirken %30’u geri ödemesiz verilmektedir. İş birliği destek programından yararlanmak isteyenler Kobi bilgi sistemi üzerinden ön başvuru formunu doldurmalıdır. İstenen ek belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. Başvurusu onaylanan şirketler hem mali hem de teknik açıdan incelenir.

İş Birliği Destek Programı Hedefleri

KOSGEB iş birliği destek programı ile hedeflenenler şunlardır:

 • KOBİ’lerin hayatta kalma sürelerini artırmak
 • KOBİ’lerin ölçek ekonomilerinden yararlanmasını sağlamak
 • KOBİ’lerin büyük işletmelerin değer zincirinde yer almasını sağlamak
 • KOBİ’lerin büyük işletmelerin tecrübelerinden, pazar imkânlarından ve teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak
 • Büyük işletmelerden KOBİ’lere bilgi deneyim aktarımı sağlamak
 • KOBİ’lerden büyük işletmelere bilgi ve deneyim aktarımı sağlamak
 • KOBİ’lerde ortak çalışma kültürünün geliştirilmesini sağlamak

Kosgeb İş Birliği Destek Programından Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan ve aktif olan şirketler yararlanabilir. KOSGEB iş birliği destek programından yararlanmak için bazı şartlar gereklidir.

 • Başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olmak
 • Türk Ticaret Kanunu’nda gerçek kişi ya da tüzel kişi statüsünde tanımlanmış olmak
 • Kobi bilgi beyannamesinin güncel olması

Desteklenecek Proje Konuları Nelerdir?

KOSGEB iş birliği destek programı kapsamında yapılan iş birliği projeleri maliyet düşürücü ve fayda sağlayan rekabet avantajları nitelikteki projelerdir. Bununla birlikte işletmelerin, büyük işletmelerle ya da birbirleri ile desteklenecek proje konuları şunlar olmaktadır:

 • Ürün çeşitliliği, verimlilik, kapasite ve kalitelerini arttırmak amaçlı imalat hizmet ve ürün kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar
 • Müşteri pazar taleplerinin müşteri isteklerinin karşılanması amacı ile ürün hizmet ve tasarım geliştirmeleri
 • Marka imajı oluşturmak ve pazar paylarını artırmak amacıyla ortak pazarlama
 • Yetenek, beceri ve kabiliyet geliştirmek için Yapılan iş birlikleri

İş Birliği Ortaklık Modelleri

İş birliği ortaklık modelleri nelerdir? İşletici kuruluş modeli ve proje ortaklığı modeli olmak üzere iş birliği ortaklık modelleri ikiye ayrılmaktadır. İşletici kuruluş modeli nedir? KOSGEB uzmanlarının değerlendirilmesinden sonra proje kabul edilirse proje ortakları tarafından işletici kuruluş modeli kapsamında projeye ve iş birliğine ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü bir modelidir. Bu modelde gelir, mülkiyet, yatırım, gider ve benzeri unsurlar tek bir yapıdan gerçekleştirilir. İşletmeler anonim şirket ya da limited şirket statüsünde kurulur. Bununla birlikte işletmeler işletici kuruluşlara ortak olabilirler.

Proje ortaklığı modeli nedir? Bu modelde proje ortaklarından her biri başvuru formunda zaman ve faaliyet planları kapsamında belirtilen tüm faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirmektedir. Gelir, mülkiyet, yatırım, gider ve benzeri unsurlar proje ortağı olan işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilir. Her bir modelde belirli destek limitleri vardır.

Proje Kapsamında Desteklenen Giderler Nelerdir?

 • Makine kalıp teçhizat giderleri
 • Personel giderleri
 • Yazılım giderleri
 • Ham madde ve malzeme giderleri
 • Proje ile ilgili uygun görülen giderler
 • Hizmet alım giderleri
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.