Destekler hakkında Her şey

İş Planı Ödüllü Destek Programı Nedir?

0 24

İş planı ödüllü destek programı, iş plan, model ve fikirleri üzerinden girişimcileri ödüllendirerek destek olan bir organizasyondur. Amaç; girişimciye yardımcı olmak ve yeni fikirler oluşturmasına teşvik etmektir.

İş Planı Ödüllü Destek Program Nedir? İşleyiş Nasıl Olmaktadır?

İş planı ödülü destek programı kapsamında girişimciler arasında bir yarış düzenlenmektedir. Bu yarışmaya hak kazanabilmek için yükseköğretim kurumlarında verilen girişimcilik dersine öğrenci olarak katılmak gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu girişimcilik dersine öğrenci olarak katılan kişilerden en az 6 ve en çok 12 olmak üzere başvuruyu kabul eder ve sonrasında bu başvuruların değerlendirme aşamasına geçilir. Değerlendirme aşamasında 5 yetkili kişi jüri olarak yer alır. Bu kişilerin 2 tanesi öğretim üyesi, 3 tanesi ise KOSGEB personelinden oluşur. Jüriler oy çokluğu uygulaması ile derece giren öğrencileri belirler ve ilk 3 sırada yer alan öğrencilere çeşitli para ödülleri verilir. Ancak para ödülü verilmesi için bir şart vardır o da öğrencilerin kendi işletmelerini kurmuş olmasıdır. Bu şartı yerine getiren ve ilk 3 sıraya yerleşen öğrencilerden, birinci olana 25 bin Türk Lirası, ikinci olana 20 bin Türk Lirası ve üçüncü olana 15 bin Türk Lirası ödül olarak verilir.

Ödül yarışmaları çeşitli kurumlar tarafından düzenlenebilir. Kurumların bu yarışmayı düzenleyebilmeleri için KOSGEB tarafından onay alması gerekmektedir. Bu kurumlarda düzenlenen yarışmalarda ilk üç sıraya yerleşen kişiler, ülkemizde işletmesi bulunması ve işletme kuracak olması şartı ile karşılıksız olarak 100 bin Türk Lirası’na kadar para ödülleri ile ödüllendirilirler. Bununla birlikte uluslararası platformda beğenilmiş, ilgi duyulmuş ve başarılı olarak kabul görmüş girişim planlarının ülkemize göre uyarlanmasını ve yerli teknolojilerin gelişmesine ön ayak olan girişimcilere, yine Türkiye’de işletme sahip olması veya işletme sahibi olacak olması şartı ile birinci sıradan başlanarak karşılıksız olarak 100 bin Türk Lirası’na kadar para ödülleri dağıtılır. Bizzat KOSGEB tarafından düzenlenen yarışmalarda da benzer süreçler işlenmektedir. Yarışma düzenlenmeden önce bir bildiri hazırlanır ve yayınlanır. Bu bildiride yarışmanın şartları, para ödülü miktarı ve zaman çizelgesi belirtilir. Yarışma sonucunda değerlendirilen adaylardan ilk 3 sıraya yerleşen adaylar, Türkiye’de işletme sahibi olması veya işletme kuracak olması şartı ile 100 bin Türk Lirası’na kadar para ödülleri ile ödüllendirilirler.

İş planı ödülünün amacı; girişimcileri yeni iş planları ve fikirleri üretmeye teşvik etmek ve dağıttığı ödüllerle bu iş planların ve fikirlerin hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

İş Planı Ödüllü Destek Programına Başvurma Şartları Nelerdir?

  • Daha önceden bu programdan yararlanmamış olmak. (Bu programdan sadece 1 defa yararlanılabilir.)
  • Ödülün kazanılması durumunda ödülü teslim alabilmek için kişinin, Türk Ticaret Kanunu’nda tüzel kişi veya gerçek kişi konumunda olması gereklidir. Buna ek olarak KOBİ Bilgi Sistemi’nde aktif bir kaydı olması şartı aranır.

İş Planı Ödülü Kazanılması Halinde Ödülün Teslim Alınma Süreci Nasıl İşlemektedir?

İş planı ödüllü destek programı kapsamında ödül kazandıktan sonra, ödülün alınması için kişinin sunulan şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle ödül kazanan kişinin ödül almaya uygun olup olmadığı araştırılır. Herhangi bir mâni bulunmaması durumunda kişinin banka hesabına ödeme yapılır. İşletme sahibi olmayan ödül sahiplerinin, jüri onay tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre içerisinde asgari olarak yüzde 50 ortalık payına sahip olduğu bir işletme kurması şartı aranır. Kazanılan para ödülü 25 bin Türk Lirası tutarının üstünde ise, ilk aşamada 25 bin Türk Lirası tutarında para ödemesi yapılır. Kalan tutar üçer ay ara ile her defasında 25 bin Türk Lirası tutarında ödenir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.