Destekler hakkında Her şey

İŞGEM/TEKMER Programı

0 46

inkübasyon, mali kaynaklara erişim, ağlara katılım gibi farklı konulardan oluşmaktadır. İşgem sayesinde işletmeler kuracakları yeni işletmenin 1-2 yıl boyunca destek almasını sağlayabilir. İş hayatında yer alan büyük firmaların dağıtım ve tedarik kanalları geniştir. Dolayısıyla kapasiteleri de aynı oranda olmaktadır. Fakat küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaptıkları faaliyetlerde bu büyük firmalarla baş etmeleri mümkün değildir. Bu amaçla yüksek teknoloji kullanarak üretim faaliyetlerini arttırmak ve ürün geliştirmelerine destek olmak için yapılan ar-ge çalışmalarına destek veren işletmelerin bir arada olması ortak bir platformda bulunmaları gerekir. İŞGEM/TEKMER programı için başvurular belirli kapsamlarda değerlendirilir.

Başvuru Yöntemi

İŞGEM ve TEKMER için başvuru yöntemi farklı olmaktadır. İŞGEM için Girişimcilik Dairesi Başkanlığına formun iletilmesi gerekir. Ayrıca en az iki kurucunun bir arada başvuru yapabilme şansı vardır. Yetkilendirme formu ile gidilmesi gereken İl Özel İdaresi, belediye, TOBB’a bağlı odalar ve OSB yönetimleri olabilmektedir. TEKMER için, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesine formun iletilmesi gerekmektedir. Kurucular tek başına ya da beraber başvuruda bulunabilmektedir. Üniversite, Ar-ge, dernek ve kooperatifler, OSB yönetimi, TOBB’a bağlı odalar ve borsa, ihracatçı birlikleri, TTK’ye göre kurulmuş firmalar başvuru yapabilmektedir. Yapılan başvuru kurul üyeleri tarafından değerlendirilir. Sonucunda işletme veya girişimcinin destek alıp almayacağı belirlenir. Kurul KOSGEB personeli ve bağımsız denetçilerden oluşmaktadır. Kurulun yüz yüze toplanıp karar alması esastır.

Destek Konuları ve Ödenen Tutarlar

Destek konuları ve ödenen tutarlar arasında makine, teçhizat ve yazılım bulunmaktadır. Geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak iki farklı şekilde ödeme yapılmaktadır. Ayrıca makine, teçhizat ve yazılım yerli olan firmalardan tedarik edildiğinde %15 oranında ek ödeme yapılır. Tüm destek konularında %75 oranında ödeme yapılmaktadır.

 • Donanım ve mobilya desteği tutarı: En fazla 300.000 TL geri ödemesizdir.
 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği ortak kullanım koşuluyla: 500.000 TL geri ödemesiz veya 1.000.000 geri ödemeli olarak belirlenmiştir.
 • Personellerin giderleri için destek tutarı: 1.000.000 TL dir.
 • Organizasyon, danışmanlık, eğitim ve tanıtım desteği tutarı: 1.000.000 TL geri ödemesizdir.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra KOSGEB’de bulunan uzmanlardan detaylı olarak güncel tutarlar hakkında bilgi alınabilmektedir. Onay aşamasından sonra destek tutarlarının ödemesi yapılır.

TEKMER Programı Konusunda Uyulması Gerekenler

TEKMER programı konusunda uyulması gerekenler birkaç başlıkta toplanır:

 • Yetkilendirme formunda yetkili kişi ve yetki süresi yazılmalıdır.
 • Kurucuların imza sirküleri mutlaka olmalıdır.
 • Yetkilendirme formuna yetkili kişinin unvanı mutlaka yazılmalıdır.
 • Tedarik edilen tüm makine, donanım ve yazılımların faturalandırılmış olmaları gerekmektedir.
 • Tekno yatırım destek için belirtilen kapasitelerde teçhizat, yazılım alınması önemlidir.

İnkübasyon Yöntemleri

İŞMER/TEKMER girişimci ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası süreçlerde destek olmakta ve hizmet vermektedir.

 1. Ön İnkübasyon süreci: Henüz işletmesini kurmamış girişimcilere toplu halde veya tek başına danışmanlık, eğitim, mentorluk ve iş geliştirme konularında destek verilmesidir.
 2. İnkübasyon: İşletmenin ve girişimcinin geliştirilmesi, iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlamak amacıyla verilen danışmanlık, mentorluk, yatırımcı bulma, koçluk, ağlara ulaşma, ortak kullanılan makine, yazılım ve donanımları tanıtmak, hızlandırıcı programlar oluşturulmasıdır.
 3. İnkübasyon sonrası; Süreçlerini tamamlayan ya da tamamlamak üzere olan girişimci ve işletmelere yönetim, büyüme stratejileri, fon bulma, mentorluk ve koçluk gibi hizmetlerin sağlanmasından oluşmaktadır.

İŞMER/TEKMER Destek Programı Temaları

İŞMER/TEKMER destek programı temaları birden fazla sektörden oluşur. Bunlar; havacılık, ilaç, nanoteknoloji, genetik, biyoteknoloji, robotik, elektrik, makine, elektronik, tıbbi cihaz, medikal, yenilebilir enerji, savunma, kimya, yazılım, bilgi ve iletişim teknolojileri, yapay zekâ ve dijitalleşme konularını kapsayan sektörlerden oluşmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.