Destekler hakkında Her şey

KOBİ TEKNOYATIRIM- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

0 16

Kobi teknoyatırım, KOBİ teknolojik ürün yatırım destek programı nedir? Kobi teknolojik ürün yatırım destek programının amacı nedir? Araştırma, geliştirme ya da yenilik faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin, hizmetlerin ticarileştirilmesini, üretilmesini amaçlayan bir programdır. Aynı zamanda yatırımları desteklemek, ihracatı arttırmak ve ekonomiye değer sağlamak amacıyla yatırımların desteklendiği bir program modelidir.

Destek Programının Kapsamı

KOBİ teknolojik ürünün yatırım destek programı kapsamı nedir?

 • Kobi teknoyatırım destek programı, teknoloji alanları tablosunda belirlenen orta-düşük teknoloji alanlarında ve düşük teknoloji alanlarında yer alan yenilik faaliyetleri sonucu ya da araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek olan yatırımları
 • Yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji alanlarındaki yer alan ürünler için gerçekleştirecek olan yatırımları kapsamaktadır

Yüksek ve orta yüksek teknoloji alanlarında yer alan ürünlerin yapılacak olan yatırımlar için 5 milyon TL’ye kadar destek verilirken, düşük ve orta düşük teknoloji alanlarındaki yatırımlar için 500 bin TL’ye kadar destek verilmektedir.

KOBİ Teknoyatırım Programına Başvuru Şartları Nelerdir?

KOBİ teknolojik ürün yatırım destek programı için bazı şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

 • En az 1 yıldır faaliyette bulunmak
 • Kamu kurum ve kuruluşlara KOSGEB kanunu kurulan vakıflar ya da uluslararası fonlar tarafından desteklenmiş olan yenilik projeleri ya da araştırma geliştirme projeleri sonucunda ortaya çıkan
 • Teknolojik ürün deneyim belgesi alan
 • Doktora çalışması sonucunda ortaya çıkan
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan ürün sahibi işletmeleri kapsamaktadır.

Bu koşulları sağlayan işletmeler destek için başvuru yapabilirler. Destek programında sağlanan destekler geri ödemesiz ya da geri ödemelidir. Bununla birlikte yatırım projesi en fazla 30 aydır. İşletme giderleri desteği 1 yıl sürer. Geri ödemesiz olan destek miktarı küçük işletmeler için yüzde yetmiş oranındadır. Bununla birlikte hem orta hem de küçük işletmeler için ise %60 oranındadır.

KOBİ teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamındaki projede yüksek teknoloji kullanılması durumunda ise hibe oranı %5 arttırılır. Proje kapsamında alınan makine ve ekipmanlar için eğer yerli malı belgesi sunulursa hibe destek oranı yüzde 15 ilave edilerek %75 ve %85 oranlarına çıkmaktadır. Geri ödemeli destek kapsamına giren teminatlar için %100 teminat giderleri desteği de verilir. Hibe desteğinden prototip çalışması tamamlanmış, teknolojik ürün sahipleri olan işletmeler yararlanmaktadır.

Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

KOBİ teknolojik ürün yatırım destek program kapsamına dahil edilecek olan proje giderleri şunlardır:

 • Makine teçhizat desteği
 • Yazılım giderleri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Tanıtım ve pazarlama gideri desteği
 • Eğitim ve danışmanlık desteği
 • Üretim hattı tasarım giderleri desteği

Bununla birlikte her bir gider kalemi için geri ödemeli veya geri ödemesiz destek oranları bulunmaktadır. KOSGEB’in sunmuş olduğu tekneye yatırım destek programı pandemi sebebiyle güncellenmiştir ve KOBİ’lere 6 milyon TL’ye kadar destek imkanları sunulmaktadır. Programın amacı ikiye ayrılmaktadır:

 • Yenilik ve araştırma, geliştirme neticesinde elde edilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve üretimi
 • Yüksek teknoloji ve orta yüksek teknoloji alanlarında bulunan ve cari işlemlere katkı sağlayacak olan ürünlerin yerli sanayide ticarileştirilmesi ve üretimi

Araştırma, geliştirme ya da yenilik faaliyetleri kapsamında patent belgesi ile koruma altına alınan, Tür deneyim belgesi bulunan, doktora çalışması sonucu elde edilen ürünler için başvuru yapılabilir. Bununla birlikte yüksek ya da orta yüksek teknoloji alanlarındaki ürün faaliyetleri kapsamında başvuru yapılacak olan ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması gerekir. Ayrıca yatırım proje bütçesi on milyon TL’yi geçmemelidir. Başvuruyu yapacak olan işletme paydaş ile başvuruda bulunmalıdır. Paydaş içinde yer alan işletmelerin Türk Ticaret Kanunu’na göre gerçek ya da tüzel statüye sahip olması gerekir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.