Destekler hakkında Her şey

KOBİGEL

2 94

KOBİGEL, ülkenin hedeflerini ulusal ve uluslararası alanlarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki etkinlikleri ve paylarının arttırılması, KOBİ’lerin sağladıkları katma değerin ve rekabet gücünün yükseltilmesi amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

İşletmelerin kendilerine özgü projelerin sorunlarını çözmek ve bu sorunlardan dolayı ortaya çıkan maliyetleri değerlendirmek için oluşturulmuştur. Bu programla beraber KOBİ’lerdeki proje kültür bilincinin oluşabilmesi hedeflenmektedir. KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 2020 yılında çağrıları ile ilan etmiştir. Çağrı ile İmalat sanayi sektöründe bulunan KOBİ’lerin üretimi ve işleriyle ilişkili süreçlerde dijital teknolojilerden yararlanmaları ve bu sayede üretimde hızlanmaları, etkinliklerinin ve verimliliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Başvurusu yapılmış olan proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalar tarafından karşılanması halinde değerlendirme aşamasında daha yüksek puan getirecektir. İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojileri yerli firmalardan karşılanması oranı yüksek olması halinde, proje başvurularının değerlendirilmesi aşamasında bu durum olumlu yönde dikkate alınmaktadır.

KOBİGEL Programı kapsamında desteklenmiş olan, fakat projesi henüz Kurul Kararıyla tamamlanmamış olan işletmeler bu teklif çağrısıyla ilgili projeye başvuru yapamaz. Projesini sunacak işletmelerin öncelikli olarak KOSGEB Veri Tabanına kaydolmuş olması ve aktif olmaları gerekir. Başvurunuzun yapılmış olması işletmenize herhangi bir hak doğurmamaktadır. KOSGEB, başvuruları belirlediği değerlendirme kriterlerine göre puanlar ve bu puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesinde sorun olmayan başvurular desteklenecektir.

KOBİ’lerin İmalat Sanayisi Projesinde Sunabileceği Başlıklar;
 • Büyük Verinin Analitik Yöntemler ile İşlenmesi ve İmalat Sanayisinde Kullanılması
 • İmalat Sanayindeki Akıllı Sensör Teknolojileri
 • İmalat Sanayisindeki Nesnelerin İnterneti
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Sistemleri ve Bileşenleri
 • İmalat Sanayisinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 • İmalat Sanayisinde Siber Güvenlik
 • İmalat Sanayisindeki Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri.

KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı Belirlenen Projeler

İşletmelerin farklı dallarında yer alan KOBİ’lerde bu projelerden yararlanma hakkına sahip olacaktır. Fakat desteklenecek olan projeler için belirlenen şartlar ise şunlardır;

 • Üretim
 • Yönetim ve Organizasyon şirketleri
 • Pazarlama şirketleri
 • Dış ticaret şirketleri
 • İnsan kaynakları şirketleri
 • Mali işler şirketleri
 • Finans şirketleri
 • Bilgi yönetimi şirketleri

Yukarıda sayılmış olan şirketlerin KOBİ’lerin KOBİGEL programlarından destek alabilme şansları bulunabilmektedir. Şirketinizin sunacağı projelerin bu destek programları içinde yer alması durumunda 150 Bin TL’ye kadar nakit destek ve danışmanlık hizmeti ihtiyaçları buradan giderilebilmektedir. Şirketlerin proje giderlerinin neler olması gerektiği konusunda kesin ve son karı verecek kişiler kurul üyeleridir.

KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı Dahil Edilmeyen Giderler

KOBİGEL- KOBİ gelişim destek programı kapsamında yer almayacak giderler;

 • Vergi giderleri
 • Bina ve inşaat giderleri
 • Arsa giderleri
 • Taşıt giderleri
 • Sosyal güvenlik prim giderleri
 • Enerji ve su giderleri
 • Haberleşme giderleri
 • Finansman giderler
 • Personel giderleri

KOBİGEL Projesindeki Destek ve Proje Limitleri Nelerdir?

Programın süresi KOSGEB tarafından 3 yıl olarak belirlenir. 3 yıl devam edecek olan bu proje kapsamında KOBİ’lerin ihtiyacı olan gerekli yardım yapılmaktadır. Projenin hazırlanması için ise yaklaşık 6 ay ile 24 ay arasında bir süre verilmektedir. Fakat ek olarak 1 yıllık proje süresi imkânı da tanınan özellikler arasında bulunmaktadır. Projelere destek için üst limit olarak verilen miktar 150 Bin TL belirlenmiştir. İşletmenizin giderleri ve diğer masrafları için verilen bu 150 Bin TL’nin eşit miktarda ya da ihtiyacınız olduğunda verilmektedir. Projelerden destek alacak olanlar için belli oranlar belirlenmektedir. 1. Bölge ve 2. Bölge içerisinde yer alan işletmeler için bu oran %50 oranında belirlenmektedir. Fakat işletmeniz KOSGEB tarafından belirlenen 3. 4. 5. ya da 6. bölge içerisinde yer alıyorsa desteğin %60 oranı verilmektedir. KOSGEB tarafından destek oranı %60 olarak belirlenmiştir. Bu oranın üzerinden hesaplanmış olan desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i bir teminat karşılığında geri ödemeli destek olarak ödenmektedir. Geri ödemesiz destekle geri ödemeli destek beraber ödenir.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
2 Yorumlar
 1. […] bu projeler kapsamında KOBİ’lerin KOSGEB destekleri teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelere öncelik […]

 2. […] destekli iş alanları daha çok KOBİ’lerin sağladığı faaliyetler üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle başlangıcı itibariyle imalat […]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.