Destekler hakkında Her şey

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

1 91

İşletmelerin bazı konulardaki küçük çaplı ihtiyaçlarını karşılayan ve işletmeler için proje hazırlamadan işletmeyi destekleyen programların tümü genel destek programı olarak adlandırılır.

Bu programın amacı; ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara yönelik, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa adıyla KOSGEB olarak bilinen işletmelerin üretim ya da ticaret payını ve bu alandaki etkinliğini arttırmak, piyasa içerisindeki rekabet gücü ve düzeyini yukarı çekmek ve her türlü bütünleşme gelişmelerine uygun olarak; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmak üzere Genel Destek Programı ile ilgili mevzuatların esaslarını düzenlemektedir.

Genel Destek Programı Kapsamında Hangi Destekler Mevcuttur?

Bu programdan fayda sağlayabilecek programlar şu şekildedir;

1) Yurt İçi Fuar ve Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Yurt içi fuarlarda işletmelerin KOSGEB tarafından belirlediği yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına katılımlarına destekleme yapılmaktadır. Destekleme içerisinde; yer kirası, stant kurulum ve dekorasyon, fuar katılımcı bilgilendirme formları, fuar alanının genel düzenlenmesi ile ilgilenecek olan çalışanlar, genel tanıtımlar, güvenlik ve temizlik işlerinde gerekli olan bütün hizmetleri kapsamaktadır.  Her iş koluna göre destekleme maliyeti 50 m² den 100 m² kadar değişebilmektedir.

Yurt dışı iş gezilerinde ise işletmelerin kendilerini yurt dışındaki piyasalarda tanıtabilmeleri ve yapılan organizasyonlarda yer alabilmeleri için destekleme yapılır. Bunun içerisinde konaklama, ulaşım, program ya da proje ile ilgili bütün giderleri kapsar. Fakat buradan faydalanmak için KOSGEB kurallarına göre en az 10 işletme bir araya gelmek zorundandır. Yurt dışındaki her bir iş gezisi için işletme başına 2.000 ila 20.000 TL destekleme yapılmaktadır.

2) Tanıtım Desteği

İşletmelerin ürün veyahut hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışındaki pazarlarda tanıtabilmeleri için verilen destekleme türüdür.

3) Tasarım Desteği

Ürün tasarımları için satın aldıkları ya da alacakları tasarım hizmetlerine karşı gelecek bütün giderleri kapsamaktadır.

4) Nitelikli Eleman Yetiştirme ve İstihdamı Desteği

4 yıllık eğitim veren fakülte yeni mezun istihdamı yaratmak için verilen desteklemedir. En fazla 2 eleman için alınabilmektedir.

5) Danışmanlık Desteği

İşletmelerin fon kaynaklarından faydalanabilmeleri için alacakları bilgilendirmeler için sağlanan destekleme türüdür.

6) Eğitim Desteği

Pazarlama, üretim, yatırım, insan kaynakları, dış ticaret, bilgi teknolojileri, mali işler bazı belge türleri vb. türdeki eğitim hizmetini almak isteyen işletmeler için sağlanan desteklemedir. En az 8 kursiyer olması zorunludur.

7) Enerji Verimliliği Desteği

Enerji verimliliği kapsamında işletmelerin alacakları danışmanlık, etüt ve eğitim hizmetlerine destek verilir.

8) Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği

Türk Patent Enstitüsü veya yurt dışında buna karşılık gelen kurum ve kuruluşlardan; patent, model bilgisi ve bütünleşmiş tescil belgeleri için işletmenin yapmış olduğu giderler ile alacakları marka tescil belgesi için harcanan giderleri kapsamaktadır.

9) Belgelendirme Desteği

TÜRKAK tarafından yeni açılan işletmeye daha önce herhangi bir konuda belge almamış ise belge alırken alacakları ürün, personel, sistem ve yer belgelerine ilişkin giderlere karşı verilen destektir.

10) Test, Analiz ve Ölçümleme Desteği

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde ve bazı kamu kurumlarında var olan laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol, ölçümleme hizmetlerine karşılık gelen destektir.

11) Bağımsız Denetim Desteği

SPK tarafından bağımsız denetim ile yetkilendiren kurum ve kuruluşlardan alacakları bağımsız denetim hizmeti giderlerinin sağlanması için verilir.

12) Eşleştirme Desteği

Bazı eşleştirme merkezlerinden sağlanan danışmanlık organizasyon ve sergi alanları için sağlanan destektir.

Genel Destek Programının süresi başvuru tarihi ile başlayıp 3 yıl olmaktadır. Program dâhilinde başvuran kişiler aynı konuda olmak şartı ile birden fazla başvuru yapıp, destek alabilmektedir. Genel destek programında alınan destekler daha sonra iade edilmez. Yani işletmeye verilmiş olur.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
1 yorum
  1. […] verilmektedir. Ancak program dahilinde verilecek desteklerin pek çoğu belirli şartlara sahiptir. Destekleme kararı alındıktan sonra uygun görülen ve program dahilinde alınacak olan desteklerin […]

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.