Destekler hakkında Her şey

KOBİGEL

KOBİGEL, ülkenin hedeflerini ulusal ve uluslararası alanlarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki etkinlikleri ve paylarının arttırılması, KOBİ'lerin sağladıkları katma değerin ve rekabet gücünün yükseltilmesi amacı ile…

Yurtdışı Pazar Destek Programı

KOSGEB'in sunmuş olduğu yurtdışı pazar destek programı nedir? Proje yönetim dairesi başkanlığı Yurtdışı pazar destek programını tasarlamıştır. Yurtdışı pazar destek programının amacı şunlardır: İhracata başlayan kobilerin sayılarını…

Tematik Proje Destek Programı

KOSGEB tarafından çıkartılmış küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendilerini geliştirmeleri için sunulan destek programıdır. Bu kapsamda KOBİ'leri daha fazla proje hazırlamaları için teşvik etmek ve belirlenmiş olan önceliklere göre…

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

İşletmelerin bazı konulardaki küçük çaplı ihtiyaçlarını karşılayan ve işletmeler için proje hazırlamadan işletmeyi destekleyen programların tümü genel destek programı olarak adlandırılır. Bu programın amacı; ekonomik ve sosyal…

İleri Girişimci Destek Programı

İleri girişimci destek programı ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırımların artmasını sağlamaktır. Ülke ekonomisine ve bireysel girişimciliğe imkân sunan bir destek programıdır. Bu program desteği sayesinde yeni faaliyete başlayan…

Girişimcilik Eğitimi (E-Akademi)

Girişimcilik, yeni bir işe veya konuya atılım ve kazanım anlamlarına gelmektedir. Girişimci bireyler yetenekli oldukları konularda ya da ilgi duydukları konularda bir iş kurma veya olağan bir işte kendini gösterip yükselme hedefleri…