Destekler hakkında Her şey

Stratejik Ürün Destek Programı

0 86

Stratejik ürün destek programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığı ile yürütülmekte olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bünyesinde Türkiye’de yer alan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesine sahip sektörleri kapsamaktadır. Burada yüksek katma değere sahip ürünlerin ve söz konusu sektörlerin gelişimi için önemli ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik yapılan yatırım projelerin desteklenmesi amaçlanır.

Programın Kapsamı

Stratejik ürün destek programı kapsamında yatırım projeleri, geri ödemesiz olarak 1.800.000 TL, geri ödemeli olarak da 4.200.000 TL olmak üzere toplamda 6.000.000 TL ye kadar desteklenebilir. Stratejik ürün destek programının süresi en az 8 ay ve en fazla 36 ay şeklindedir.

Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Şartları

Stratejik ürün destek programı başvuru şartları şu şekildedir;

 • Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketlerinden biri olmak,
 • Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının planında yer alan ürünleri üretmek için Sanayi ve teknoloji bakanlığına ön başvuruda bulunmuş ve kesin başvuruya davet edilmiş olmak,
 • Portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen, KSB’de kaydı bulunan, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel bir işletme olmak.
 • Başvuracak işletmenin program başvurusundan en az bir yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir. İşletme ortaklarının tüzel kişi olması durumunda tüm ortaklar program başvurusundan en az bir sene önce kurulmuş olmalıdır.
 • İşletmeler, proje paydaşları ile iş birliği yaparak başvuruda bulunabilirler.

Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

Stratejik ürün destek programı kapsamında komite kararıyla tanımlanan destekler;

 • KOBİ’ler için, makine teçhizat ve kalıp alımları, referans numune giderleriyle hizmet alımı dahilinde eğitim ve danışmalık giderleri, yazılım gideri, tasarım gideri, test analiz ve kalibrasyon giderleri ile bilgi transferi giderlerine %60 destek uygulanmaktadır.
 • Giderler geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak beraber desteklenen giderlerdir. Esas tutarlara %60 destek oranı uygulandıktan sonra hesap edilen tutar %30 geri ödemesiz ve %70 geri ödemeli olacak biçimde desteklenmektedir.
 • Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmadan, uygulama esasları kapsamı içinde belirtilen hesap yöntemine göre belirlenecek tutarda geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.
 • Makine teçhizat ve yazılım gideri için yerli malı belgesi almış olması durumunda geri ödemesiz destek tutarına %10 ilave yapılmakta, ilave yapılan tutar kadar geri ödeme destek tutarı azaltılmaktadır.

Başvuru Kabulünden Sonra İzlenecek Süreç

Proje başvuru aşamasında hukuki, idare ve mali taahhütler içeren taahhütname KSB üzerinden işletme tarafından onaylanır. Bu taahhütname, stratejik ürün destek programı başvuru formuyla beraber evrak kaydına eklenir. Daha sonra programın başlama tarihi;

 • Programın başlama tarihi projenin, Ar-Ge çalışması olmaksızın direkt KOSGEB destekli başlaması veya aynı zamanda Ar-Ge ve yatırım süreçleri tanımlanması durumunda, desteklenmeye ilişkin Komite tarafından ilk karar alınan tarihtir.
 • KOSGEB desteği tanımlanan yatırım projesi önceden Ar-Ge süreci bulunması durumunda bu sürecin başarı ile tamamlanmasının TÜBİTAK aracılığı ile onay almasından sonra uygulama birimine Program Yönetim Ofisi tarafından bildirilen tarihtir.
 • KOSGEB yatırım desteği tanımlanan yatırım projesinin önceden Ar-Ge sürecinin olması durumunda bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasından sonra Komitenin revizyon kararı alması durumunda işletmenin talebi olmasa dahi Komite tarafından desteklemeye ilişkin yeni karar verildiği tarihtir.

İşletmeler, Komite kararı kapsamında uygun bulunan giderlere ilişkin hizmet ve mal alımını gerçekleştirir. Program süreci boyunca izleyici işletmeyi ziyaret ederek izleme yapmaktadır. Bu ziyaretler program başlangıcı itibariyle 4 aylık süreler içinde sorumlu personel eşliğinde gerçekleştirilir. Stratejik ürün destek programı dönemsel olarak izleme formunun izleyici tarafından tesliminden itibaren bu formda belirtilen kısmen veya tamamen gerçekleştirilen faaliyetlerle alakalı giderler için işletmeler tarafından stratejik ürün destek programı ödeme talep formu KBS üzerinden doldurularak ve ek ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talebi yapılabilir.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.