Destekler hakkında Her şey
Tarama Etiketi

kobigel e devlet giriş

KOBİGEL

KOBİGEL, ülkenin hedeflerini ulusal ve uluslararası alanlarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki etkinlikleri ve paylarının arttırılması, KOBİ'lerin sağladıkları katma değerin ve rekabet gücünün yükseltilmesi amacı ile…