Destekler hakkında Her şey
Tarama Etiketi

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL

KOBİGEL, ülkenin hedeflerini ulusal ve uluslararası alanlarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki etkinlikleri ve paylarının arttırılması, KOBİ'lerin sağladıkları katma değerin ve rekabet gücünün yükseltilmesi amacı ile…