Destekler hakkında Her şey

Tekno Yatırım Projesi Nedir?

Tekno Yatırım Projesi Nedir

0 10

Tekno Yatırım Projesi orta ve ileri teknoloji alanında yer alan işletmelerin cari hesaplarına katkı sağlamak için ticaretleşmelerini destekleme faaliyetleridir.

Tekno Yatırım Projesi Programının Amacı Nedir?

Ar-ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tüm ürünlerin geliştirilmesi ve aynı zamanda ticarileştirilmesini hedeflenmektedir.

İşletmelerin teknoloji alanında yapmış oldukları faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Tekno Yatırım Projesi ile bu gayede yapılacak olan tüm yatırımları desteklemektedir.

Ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tüm ürünlerin üretiminin sağlıklı bir şekilde ticarileşmesini sağlar.

Üst limiti geri ödemeli olarak 700 bin lira ve geri ödemesiz olarak 300 bin lira kadar bir limit çerçevesinde geliştirilen bir programdır.

Tekno Yatırım Projesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Tekno Yatırım Projesi Nedir?

Ar-ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm yatırım projeleri başvuruları komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Hazırlanan yatırım projelerinin en fazla 5 yıl öncesinden tamamlanmış olması şartı bulunmaktadır.

KOSGEB ve diğer kamu kuruşları ve vakıflar tarafından desteklenen ar-ge çalışmalarının projelerinin tamamlandığını gösteren belgenin bulundurulması şartı vardır.

İşletmenin patent belgesi olmalıdır.

Aynı zamanda doktora tezi olması veya buna eşdeğer olarak teknolojik ürün deneyim belgesi olmalıdır.

Yurtiçi teknoloji geliştirme bölgelerinden yürütülen ve tamamlanan ar-ge faaliyetlerinin yapıldığının belgeler ile sunulması gerekmektedir.

Bu tarz belgeleri bulunan fakat bir kişiye veya şirkete devredilmiş olan kuruluşların devraldıklarına dair noter huzurunda onaylanmış belgeleri bulundurmaları gerekmektedir.

Proje kapsamında cari işlemler hesabına katkı sunacak olan tüm ürünlere ait olan yatırım projelerine başvurmak için komisyon tarafından belirlenen ürünler listesinde yer alması şartı bulunmaktadır.

Tekno Yatırım Projesi Kapsamında Desteklenecek Proje Giderleri

Proje kapsamında desteklenecek giderler üs limit ve destek kalemleri ile ayrılmıştır.

Yatırım için proje süresi azami olarak 36 ay olarak belirlenmiştir.

Bunun dışında destek için üst limitler ise düşük ve orta düşük teknoloji alanında yatırım yapanlar için 700 bin lira geri ödemeli olarak belirlenmiştir. 300 bin lira ise geri ödemesiz olarak hibe olarak verilebilmektedir.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yatırım projeleri için ise üst limit 4.200.000 lira olarak geri ödemeli şeklinde belirlenmiştir. Bunun dışında geri ödemesiz olarak orta yüksek ve yüksek işletmeler için 1.800.000 lira geri ödemesiz hibe desteği bulunmaktadır.

Proje Kapsamında Yer Alan Destek Kalemleri

Makine Ve Teçhizat Desteği

Destek kapsamında %30 geri ödemesiz ve %70 oranında geri ödemeli olarak destek verilmektedir.

Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği

Destek kapsamında %30 geri ödemesiz ve %70 oranında geri ödemeli olarak destek verilmektedir.

Yazılım Giderleri Desteği

Destek kapsamında %30 geri ödemesiz ve %70 oranında geri ödemeli olarak destek verilmektedir.

Personel Giderleri Desteği

Destek kapsamında %100 geri ödemesiz olarak destek verilmektedir.

Eğitim Ve Danışmanlık Desteği

%30 geri ödemesiz ve %70 oranında geri ödemeli olarak destek verilmektedir.

Tanıtım Ve Pazarlama Giderleri Desteği

%30 geri ödemesiz ve %70 oranında geri ödemeli olarak destek verilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.