Destekler hakkında Her şey

Tematik Proje Destek Programı

0 95

KOSGEB tarafından çıkartılmış küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendilerini geliştirmeleri için sunulan destek programıdır. Bu kapsamda KOBİ’leri daha fazla proje hazırlamaları için teşvik etmek ve belirlenmiş olan önceliklere göre belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçları karşılamak amaçlanmıştır. Bu program kapsamında işletmeler KOSGEB tarafından belirlenen önceliklere göre hazır hale getirdikleri projeleri, Proje Teklif Çağrısı için verilen süre zarflarında sunabilmektedir.

Tematik Proje Destek Programı iki alt bileşenden oluşmaktadır:

 1. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
 2. Çağrı Esaslı Tematik Program

Ayrıca her iki program için bazı unsurlar bulunmaktadır bunlar: destek oranı, bütçe miktarı, geri ödemeli veya geri ödemesiz, proje süre, program süresi ve üst limittir. Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler eşit taksitte yapılmakta ayrıca faiz veya komisyon uygulanmamaktadır.

Çağrı Esaslı Tematik Program

Bu programın özelliği KOSGEB tarafından belirlenmiş tematik alanlara uygun hedef kitle, bütçe, uygulama alanları gibi kriterleri içeren proje tekliflerinin sunulabilmesidir. Program kapsamında teklif çağrısı yoluyla KOSGEB sayfasında duyurulmaktadır. KOBİ’ler bu çağrıyı görüp başvuru yapabilmektedirler. Son başvuru tarihine kadar da projelerinin sunumunu yapmaları gerekmektedir. Proje başvurusu, başvuru yapılan KOSGEB Birimi tarafından ön değerlendirmeye alınmakta ve kurul tarafından KOSGEB Başkanlığı’na değerlendirmeye tabi tutulması maksadıyla aktarılmaktadır. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; projenin geri çevrilmesine, yeniden düzeltilmesine veya projenin sunulan haliyle kabul edilmesine karar verilebilir.

Çağrı Esaslı Tematik Program kapsamında geri ödemesiz desteklenen giderler şunlardır:

 • Hizmet alım giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Personel ücreti
 • Yeni yazılım ve donanım alımı veya kiralanması
 • Sarf malzeme giderleri
 • Genel idari giderler

Proje yürütücüsü, proje ile ilişkin raporlar ve ilişkin belgeler KOSGEB birimine sunmaktadır. KOSGEB tarafından bu raporlar incelenmekte olup bu raporlar ile harcama belgelerinin uygun bulunması halinde, proje yürütücüsüne destek ödemesi yapılmaktadır.

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

KOSGEB tarafından belirlenmiş konularda belirli dönemlerde proje teklifine açık olunmasıdır. KOSGEB’ in veri tabanında kayıtlı, girişimcilere ve çeşitli işletmelere yönelik faaliyet gösteren, oda, federasyon, konfederasyon, dernek, vakıf, kooperatifler ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitesi yöneticileri bu programdan faydalanabilmek için başvuru yapabilmektedirler. Proje başvurusu Çağrı Esaslı Tematik Program ile aynı süreçten geçmektedir (ön değerlendirme, reddedilebilir, kabul edilebilir veya düzeltme istenebilir). Bu program kapsamında yer alan önemli unsurlar bulunmaktadır. Bunlar, proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü, bölgenin öncelikli geçim kaynakları, yeni girişimci potansiyeli, insan kaynaklarının geliştirilmesi, pazara giriş imkânlarının sunulması, çevre ve enerji verimliliği, iş güvenliği vb.

Meslek Kuruluşu Proje Destek Program tarafından desteklenecek proje giderlerine kurul karar vermektedir. Ancak desteklenmemekte olan giderler şunlardır:

 • Gayrimenkul alımı
 • Taşıt alımı
 • Tefrişat, bina inşaat yapımı
 • Tadilat
 • Sosyal güvenlik primler
 • Haberleşme giderleri
 • Finansman giderleri,
 • Enerji, su, kira giderleri
 • Makine-teçhizat
 • Proje ile ilgili olmayan personel giderleri
 • Proje iştirakçilerinden alınan hizmet alımı
 • Danışmanlık harcamaları
 • Vergi, resim ve harçlar.

Program kapsamında meslek kuruluşu için destekleme süresi 3 yıl olup bu süre içinde sağlanan geri ödemesiz destek üst limiti 150.000 TL’dir. Aynı zamanda proje yürütücüsü, proje ile ilişkin raporlar ve bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri KOSGEB’ sunmaktadır. KOSGEB tarafından bu belgeler incelenmektedir. Harcama belgeleri ve Faaliyet raporunun uygun bulunması halinde, proje yürütücüsüne destek ödemesi yapılmaktadır. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında, meslek kuruluşun projesi başarısız bulunursa, destek programı süresince yeni bir proje ile başvuru yapamamaktadır. Aynı zamanda Tematik Proje Destek Programı uygulama sırasında ve sonrasında KOSGEB yönetmeliğine uyum göstermeyen durumların belirlenmesine istinaden mesleki kuruluşa veya işletmeye verilen desteklere ait bütün süreçler durdurulmaktadır.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.